Klachten

Iedere klacht die bij Stichting Oase binnen komt wordt met respect behandeld. Binnen de mogelijkheden van de stichting en in onderling overleg zal gekeken worden hoe de klacht kan worden opgelost. Oase streeft ernaar om de klachten in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken en aan te pakken. Om hierbij te ondersteunen heeft de stichting een vertrouwenspersoon, die een luisterend oor biedt, advies geeft, bij klachten bemiddelt en begeleidt bij het indienen van een klacht bij de (externe) klachtencommissie.

Doordat de vertrouwenspersoon niet in dienst is bij de stichting kan deze, net als de klachtencommissie, volledig onafhankelijk werken. De vertrouwenspersoon werkt nauw samen met de Cliëntenraad van de stichting, maar zal de privacy van betrokkenen altijd waarborgen.
 
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 
Kantooradres: Koestraat 87, 6431 XL, Hoensbroek.
Tel:045-5280280
 
 
E-mail: k.prevoo@stichtingoase.com