Organisatie

Medio 2003 is de Stichting Oase opgericht door Leon Prevoo. Aanleiding hiervoor waren de ervaringen binnen het gezin Prevoo nadat zoon Björn als gevolg van een verkeersongeluk in 1998 blijvend ernstig letsel had opgelopen. Na de revalidatieperiode bleken de bestaande mogelijkheden onvoldoende om een sociaal isolement te voorkomen. Om in de leemte te voorzien is door Leon Prevoo de Stichting Oase opgericht.
 
Stichting Oase heeft als doel kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan te bieden aan jongvolwassen mensen met een beperking. Ontwikkelingen binnen de samenleving, de arbeidsmarkt, het (beroeps)onderwijs en de zorg zetten ons ertoe aan om steeds meer en sneller te anticiperen op veranderingen van vraag en aanbod. De zorgsector wordt een zorgmarkt waarin deze ontwikkeling duidelijk merkbaar is. Dit vereist een management dat enerzijds gericht is op de vragen en behoeften van cliënten, en anderzijds rekening houdt met de ontwikkelingen in deze zorgmarkt. Uitgangspunt is het duurzaam aanbieden van kwaliteit in de zorg- en dienstverlening, in de eerste plaats voor de cliënten, maar ook in de samenwerking met andere zorginstellingen en verwijzers.
 
Speerpunt binnen het beleid van Stichting Oase is dan ook de continue kwaliteitsverbetering, zowel van de organisatie als van de mensen die de zorg verlenen. Noodzakelijk hiervoor is het aantrekken en inzetten van professionals in zorg- en dienstverlening. Professionals die rekening houden met de beperkingen van de cliënten maar de focus vooral leggen op mogelijkheden en herstel. Niet de beperking staat centraal, maar het benutten van kansen en het inzetten van sociale en persoonlijke hulpbronnen in de omgeving van de cliënt. Eigen kracht en eigen regie zijn hierbij sleutelwoorden. Dat houdt in dat de zorg- en dienstverlening afgestemd is op de persoonlijke groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten.