Nieuws

 

Juni 2016

Proef op 1 juni van start
Hoensbroek wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers.Het college van Heerlen heeft ingestemd met het subsidieverzoek van de wijkcoöperatie Stand-by Hoensbroek voor de zogenaamde pilot Hoensbroek. Hiermee is groen licht gegeven voor de start per 1 juni van een nieuwe manier van samenwerken door acht zorgaanbieders in de ondersteuning aan Hoensbroekse burgers. Via samenwerking in de wijkcoöperatie leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt. Hierdoor kan er een aanbod van diverse activiteiten vanuit de organisaties worden aangeboden. Met deze pilot worden de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer de ruimte om te doen wat nodig is.Samenwerking in wijkcoöporatieAcht aanbieders hebben zich verenigd in de coöperatie Stand-by Hoensbroek. Dit zijn stichting Cicero Zorggroep, stichting LEVANTOgroep, stichting MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Oase, stichting Radar, stichting Gehandicaptenzorg Limburg en stichting Welzijnsgroep. Via deze coöperatie wordt gerichte en passende ondersteuning gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Nu levert elke deelnemende organisatie op zijn eigen wijze ondersteuning aan de eigen cliënten. Dat is in de pilot niet meer het geval en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd.Zorg op maatDoor samen te werken in de wijkcoöperatie willen de zorgaanbieders dat de geboden ondersteuning nog beter is afgestemd op de vraag en behoefte van de Hoensbroekse cliënt. De geboden ondersteuning moet sneller, nog meer op maat, completer en minder bureaucratisch worden geleverd. Voor de professionals komt er meer ruimte om zélf te bepalen welke zorg geleverd moet worden voor het beste resultaat. Deze nieuwe werkwijze is mede mogelijk doordat er een nieuwe manier van geleverd uur per cliënt, maar op basis van gerealiseerde resultaten waarbij de invulling aan de aanbieder en cliënt is. VoorzieningenDe wijkcoöperatie Hoensbroek krijgt een rol in het ontplooien van preventieve buurtactiviteiten. In nauwe samenwerking met de drie sociale buurtteams (SBT’s) in Hoensbroek gaat de coöperatie het gesprek aan met inwoners met een ondersteuningsvraag. Verder levert de wijkcoöperatie indicatievrije ondersteuning, zijnde het welzijnswerk en ondersteuning op de gebieden: begeleiding individueel, dagbesteding, kortdurend verblijf en 5% persoonlijk verzorging. Deze voorzieningen worden als ‘algemene voorziening’ vormgegeven waardoor er geen indicatie van de gemeente meer nodig is.De voorzieningen worden geleverd aan burgers uit Hoensbroek met een herindicatie in de periode april t/m december 2016 en aan alle nieuwe cliënten die zich dit jaar melden.
De pilot Hoensbroek loopt tot en met 31 december 2016. Dan wordt bekeken hoe en op welke manier deze proef wordt vervolgd. 


 

April 2016

Maximum aantal deelnemers activiteiten dagbesteding.


Omdat we merken dat sommige dagdelen overbezet zijn en dat andere dagdelen zeer rustig zijn is er besloten om een maximum in te voeren van 28 clienten per dagdeel. In de planningsklapper zal het maximale aantal in de gaten worden gehouden. Als het maximum is bereikt wordt de aangemelde persoon op de wachtlijst geplaats. Zodra een cliënt zich voor dit dagdeel afmeld kan de volgende persoon op de wachtlijst aansluiten. De cliënt zal zelf contact moeten opnemen met de administratie of hij of  zij wel of niet van de wachtlijst af is en kan deelnemen.Klapperproject.


Over een maand is het klapperproject weer afgerond en kan Aniek de Bok weer starten met een nieuwe groep clienten. Het klapperproject helpt je met inzicht krijgen in en het op orde krijgen van je administratie. We starten met een introductie en er zal uitleg gegeven worden over de training en een klapper wordt aangemaakt met tabbladen. Mocht je interesse hebben deel te nemen aan het klapperproject, bespreek dit dan met je persoonlijk begeleider. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn zal de cursus van start kunnen gaan.Structuurtraining.


Heb jij ook moeite met het indelen van je week? Of met het nakomen van afspraken? Is je weekplanning juist zo vol iedere week dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Of vind je het gewoon erg lastig om de juiste boodschappen te kopen zonder dat je iets vergeet mee te nemen?Dan is de structuurtraining iets voor jou.
Vanaf april gaan wij starten met de tweede groep van de structuurtraining.In deze training komen diverse onderwerpen aan bod. Het maken van dag planningen en weekplanningen het bewust worden van afleidingen het gebruik maken van een agenda de prioriteitenmatrix en een weekmenu. Daarnaast krijgen jullie ook verschillende tips die jullie kunnen toepassen in de praktijk. Zo hoort een stukje ontspanning in de week er ook bij en zijn er ook veel tips die je kan gebruiken bij het doen van de boodschappen.Heb je nog meer vragen of is er nog iets onduidelijk dan kan je terecht bij Kim van Osch stagiaire Joyce of je persoonlijk begeleider.Wil jij graag deelnemen aan deze training? Meld je dan snel aan bij je persoonlijk begeleider. Aanmelden kan ook als je door omstandigheden pas in de derde groep wil starten. Dan kan hiervoor al rekening mee gehouden worden met het aantal deelnemers.


 Ontbijt Philadelphia.


Op zondagochtend 03-04 vindt er een ontbijt plaats op de kasteel Hoensbroeklaan in het gebouw van Dagcentrum Philant. Deze activiteit heeft een open inloop en er is voor iedereen die zin heeft vervolgens de mogelijkheid om te wandelen, een kopje koffie te drinken en een spelletje te spelen. Meer informatie volgt later op een flyer.

 

Maart 2016

Aanmeldingen / Afmeldingen.


We merken dat er de laatste tijd veel aan en afmeldingen op een te laat tijdstip worden doorgegeven waardoor we in de problemen komen met het aantal ingeplande vrijwilligers ingekochte materialen en geplande ritten. We vragen iedereen om zich tijdig zoals beschreven in de overeenkomst aan of af te melden. Tijdig betekent de dag vóór de activiteit, vóór 14:00 uur. Aan en afmelden kan via ons telefoonnummer. Wij hopen op jullie medewerking en begrip.

Zaterdag 19 maart: Open Dag van de Zorg.


Op zaterdag 19 maart vindt in het kader van de Week van Zorg en Welzijn de jaarlijkse open dag van de zorg plaats. We zijn deze dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze open dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. Voor een natje en een droogje wordt ook gezorgd. Iedereen zoals familie vrienden buren etc. die interesse hebben om een kijkje te komen nemen is van harte welkom. 

 

Februari 2016

Update initiatief groep.
Zoals beloofd zouden we jullie op de hoogte houden over de ontwikkelingen binnen de Initiatiefgroep.Op 5 Januari heeft een vergadering plaatsgevonden samen met Leon en Kim. Er is uitgebreid gesproken over het feit de initiatiefgroep ook een heel duidelijke voorbeeld functie heeft en dat er specifieke zaken op een andere wijze georganiseerd moeten gaan worden. Bijvoorbeeld dat cliënten meer inspraak moeten gaan krijgen in de te organiseren activiteiten en dat wordt bekeken of een dubbelrol in zowel de initiatiefgroep als de clientenraad belangenverstrengeling kan veroorzaken.We gaan uitgebreid onderzoeken hoe  hier mee om gaan en dit alles wordt vervolgens vastgelegd in een nieuw op te stellen regelement voor de initiatiefgroep. Er komen onder andere draaiboeken voor de activiteiten en evaluatie formulieren, zodat wij de ervaringen  van alle cliënten mee kunnen nemen en verbeterpunten signaleren voor nieuw te organiseren activiteiten.Wij willen voor de toekomst een transparante initiatief groep, die klaarstaat voor alle cliënten en daar hebben we jullie allemaal bij nodig.  In de volgende nieuwsbrief stellen jullie opnieuw op de hoogte van de ontwikkelingen in de afgelopen periode. 


Verhuizing zwembad Adelante
In de week van 15 tot en met 19 februari zal het zwembad geopend worden op de nieuwe locatie.Het teamsporten en de fitness activiteiten zullen nog enkele maanden in dezelfde ruimten gaan plaatsvinden. Op donderdag 18-02 gaan we de eerste keer zwemmen in het nieuwe bad. Het verzamelen en parkeren vindt voorlopig nog plaats bij de ingang van het sportcomplex tot er meer info volgt.

 

december 2015

overlijden Klaas Wingelaar


zoals velen van jullie reeds hebben vernomen is onze vrijwillige chauffeur Klaas Wingelaar volledig onverwacht overleden. Uiteraard zijn we allemaal geschokt en verdrietig. We hebben een gedenkplekje ingericht en bieden iedereen de mogelijkheid om hier even bij stil te staan. We wensen iedereen veel sterkte toe om dit een plaats te geven, we gaan onze Klaas enorm missen. Op zaterdag 28 november zal er om 18:00 uur een mis ter nagedachtenis van Klaas plaatsvinden in de kerk van de Heksenberg. De carnavalsvereniging Heksenberg, de vereniging waar Klaas jaren lid van is geweest, wilde het overlijden van Klaas toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan.Hierbij zijn wij als Stichting Oase ook uitgenodigd. Iedereen die de behoefte heeft om deze dienst bij te wonen is dus welkom. Je kunt je bij de begeleider aanmelden voor deze avond. Deze avond vindt plaats van 17:00 – 19:00 uur. Indien je vervoersindicatie hebt word je opgehaald met de taxi. Voorafgaand aan de dienst zullen we ons verzamelen op de Koestraat. Vanuit hier vertrekken we gezamenlijk naar de Heksenberg.Nieuwe AED aanwezig in pand Koestraat


Onlangs hebben alle kantoormedewerkers een extra scholing gevolgd om op een juiste wijze de automatische externe defibrillator oftewel de AED te gebruiken. De begeleiders hebben deze uitleg al tijdens de jaarlijkse bedrijfshulpverlenerscursus gekregen. De nieuwe AED hangt op in de hal bij de kantoren naast het toilet.Initiatiefgroep


Ondanks alle positieve geluiden en het harde werken van de initiatiefgroep zijn er ook  aanmerkingen en klachten naar voren gekomen. Uiteraard is dit niet wenselijk en nooit de bedoeling geweest. Onlangs heeft een kort overleg met Leon en Kim plaatsgevonden waarin deze onvrede duidelijk naar voren is gekomen. Er is afgesproken dat aanpassingen gedaan gaan worden in de werkwijze van de initiatiefgroep. De komende periode zal veel gebrainstormd worden. Begin januari staat een nieuw overleg gepland met Leon en Kim. Leon en Kim gaan de initiatiefgroep de komende periode begeleiden in het overleg en het volledige proces waarin een nieuwe werkwijze, regels en afspraken rondom de initiatiefgroep op papier gezet  gaan worden. We hopen dat jullie begrijpen dat hier enige tijd overheen zal gaan. Indien hierover concrete nieuwe informatie te melden is dan zullen we dit uiteraard weer laten weten via deze nieuwsbrief. Tot dan blijft de werkwijze van de initiatiefgroep ongewijzigd.

 

november 2015

Sportactiviteiten.


De afgelopen maanden hebben we tijdens de sportavonden gebruik gemaakt van de ruimte van Novizorg.In de praktijk is gebleken dat het niet voor iedereen de geschikte locatie was om deel te nemen aan de sportactiviteit.Na overleg met de desbetreffende hebben we besloten dat we per 1 november  geen gebruik meer maken van de locatie van Novizorg en dat we voor aanvang van de sportactiviteiten op de Koestraat zullen vertoeven.Dit betekent concreet dat,Cliënten met vervoersindicatie tussen 1730-1800u afgezet worden op de Koestraat.Cliënten op eigen vervoer uiterlijk om 1800u op de Koestraat aanwezig moeten zijn.De broodmaaltijd voor de avond bij Oase gerealiseerd wordt in vergelijking zoals de huidige maandag en vrijdagavond. Vooraf aanmelden. Cliënten met vervoersindicatie door de chauffeurs om 18.45u naar de sportactiviteit van Adelante gebracht worden. Cliënten vrijwilligers en medewerkers op eigen vervoer om 18.45u naar Adelante rijden. Cliënten na de sportactiviteit verblijven in de oude zitruimte van Adelante.Chauffeurs de cliënten met vervoersindicatie tussen 21.00u en 21.30u naar huis brengen.Cliënten zonder vervoersindicatie vanaf 21.00u op eigen gelegenheid naar huis mogen gaan. 

Woensdagavond Fitness.


Iedere woensdagavond gaan we sporten bij Adelante. Het sporten is onder begeleiding van een sportinstructeur die voor ieder individu een sportschema opstelt. Iedereen kan aan het fitnessen deelnemen. Ieder op zijn eigen tempo.

Collectief aanbod.


In november gaan we weer starten met de nieuwe cursussen in het collectieve aanbod. Jikkie gaat in groepjes van  maximaal 6 personen een assertiviteitstraining geven, deze start op woensdag 25 november van 10.15-12.00 uur. In deze training leer je je grenzen herkennen, deze benoemen en zorgen dat er niet overheen gegaan wordt. Mocht je hier interesse in hebben dan kun je dit aangeven bij je persoonlijk begeleider of bij Jikkie.Natuurlijk zijn we ook nog actief met het klapperproject. Op donderdagmiddag 19 november zal er een nieuwe groep starten van 14.15-16.00 uur. Ook hier hebben we nog wat plekjes vrij. Ook dit kun je aangeven bij je persoonlijk begeleider of bij Jikkie.Op donderdagochtend 10.30-12.30u is om de week de mogelijkheid om onder leiding van vrijwilliger Maurice zaken in te klapperen. De data dat Maurice in november aanwezig zijn 05-11 en 19-11Mocht je hier interesse in hebben, kun je dit wederom aangeven bij je persoonlijk begeleider of bij Jikkie.


 
Burendag september 2015.


De burendag op 26 september was weer een groot succes. Ik wil iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet. Naast de cliënten van de initiatiefgroep hebben medecliënten, vrijwilligers en stagiaires hun uiterste best gedaan. De initiatiefgroep was zeer blij met het mooie bedrag dat deze dag heeft opgeleverd.De weergoden waren ons goed gestemd en de barbecue die Klaas gewonnen had is met veel smaak verorberd. Allen hartelijk dank voor deze geslaagde dag.

 

Oktober 2015

MVO en HKZ certificaat.


 Stichting Oase mag zich sinds 31 augustus 2015 officieel de eerste zorginstelling van Nederland noemen die het MVO-keurmerk heeft. Tijdens een audit is er op diverse gebieden getoetst of Stichting Oase op een eerlijke manier omgaat met mensen, het milieu, zaken doen en wet en regelgeving. Met vlag en wimpel is Oase hiervoor geslaagd. Ook heeft er op 4 september een audit plaats gevonden voor het HKZ-certificaat. Stichting Oase is al sinds 2009 gecertificeerd, maar elk jaar wordt er getoetst of Oase nog steeds voldoet aan de eisen. Ook hierin is Oase wederom geslaagd.


3FM Serious Request 2015.


  De Deejays van het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in december 2015 samen met Nederland in voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden. Ook Stichting Oase gaat samen met jullie actie voeren. Heb je ideeën of suggesties om geld in te zamelen geef dit dan door aan de begeleiders zodat we hiermee in november van start kunnen gaan. 


HER- VERKIEZING CLIËNTENRAADSLID 2015.


aan alle cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers, Na drie jaar is de eerste zittingstermijn van Ben van Beek verstreken. Hij is opnieuw verkiesbaar voor een periode van drie jaar.  Het is mogelijk om u op te geven als tegenkandidaat. Van een nieuw lid wordt verwacht:bekend te zijn met de instelling als cliënt of als wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt;in staat te zijn de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen;te beschikken over een positieve en opbouwende houding;aanwezig te zijn bij de vergaderingen, een maal per maand of per zes weken;aanwezig te zijn bij eventuele scholing;zitting te nemen in eventuele tijdelijke sub-commissies.Wie geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen door onderstaande strook in te leveren bij de cliëntenraad. Dit kan door de strook in de groene brievenbus van de cliëntenraad te deponeren, of door hem op te sturen naar de Stichting Oase, t.a.v. cliëntenraad, Koestraat 87, 6431 XL Hoensbroek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, tel. 046-4520298, of met een van de leden van de cliëntenraad.De strook moet ingeleverd zijn uiterlijk vrijdag 9 oktober 2015. Bij meerdere kandidaten stelt de kiescommissie vervolgens een kandidatenlijst op, waarna verkiezingen zullen volgen. Als zich geen kandidaten melden, dan wordt Ben van Beek herkozen op de jaarvergadering. Deze jaarvergadering vindt plaats op 30 oktober 2015 van 14.00 uur tot 15.30 uur. Misschien is het handig deze datum alvast in uw agenda te vermelden.

 

September 2015

Stichting Oase, eerste MVO-gecertificeerde zorginstelling van Nederland
In onze huidige fluctuerende samenleving waarin participatie centraal staat, zijn aanpassen en verdiepen kernwoorden geworden. Alle veranderingen in wet- en regelgeving vergen veel aanpassingsvermogen van zowel burgers, zorginstellingen en gemeenten. Stichting Oase is sinds 2009 HKZ-gecertificeerd en heeft recentelijk op  4 september 2015 na een externe audit van het keurmerkinstituut de verlenging van het certificaat in ontvangst mogen nemen. Oase wilde graag een verdiepingsslag maken omtrent de HKZ-certificering en zag deze mogelijkheid in het behalen van een MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen certificering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ontwikkeling die niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Organisaties nemen steeds vaker hun maatschappelijk verantwoordelijkheid om te zorgen voor een betere balans tussen de zakelijke, maar ook de natuurlijke en sociaal regionale belangen. Stichting Oase is tijdens een audit op 6 en 7 juli 2015 door het Keurmerkinstituut ge-audit op de 9 gebieden die centraal staan binnen het MVO denken, te weten gedragscode ,interne eisen, wet- en regelgeving, externe eisen, goed bestuur, personeelsbeleid, klantenbeleid, omgevingsbeleid, ketenbeleid, milieubeleid en communicatie.

Tijdens deze audit werd geconcludeerd dat het MVO denken en handelen zeer goed geïntegreerd is binnen de werkwijze van Stichting Oase. Er werd een positief advies gegeven betreffende certificering aan Stichting de MVO-wijzer door het Keurmerkinstituut.

Op 31 augustus 2015 heeft Stichting Oase dan ook als eerste zorginstelling van Nederland het MVO certificaat van Stichting de MVO-wijzer in ontvangst mogen nemen.

 

September 2015

Burendag zaterdag 26 september
Op zaterdag 26 september vindt weer de jaarlijkse burendag plaats. Tijdens deze dag zal de band in between  om 13.00 uur een optreden verzorgen. Deze dag vindt plaats onder het genot van een hapje en een drankje.  De initiatiefgroep gaat tijdens deze dag ook een tweedehands kraampje beheren. De opbrengsten zijn hiervoor bestemd voor de initiatiefgroep, die hiermee weer leuke activiteiten voor onze cliënten plant.
Als je thuis goede bruikbare en schone spullen hebt die geschikt zijn voor de verkoop dan mag je deze in de week van 21 tot 25 september meenemen naar Oase.

9 September - Uitstapje Alsdorf
Op woensdagochtend 09-09 gaan we op verzoek een bezoekje brengen aan Alsdorf. Hier zijn diverse winkeltjes waar jullie rond kunnen kijken. De activiteit zal doorgaan als er meer dan 10 cliënten zich aanmelden om mee te gaan. We gaan er een gezellige ochtend van maken!

25 September - Disco Night met optreden Lotte Walda
Vrijdagavond 25-09 is het weer zover, Disco Night met een optreden van Lotte Walda. Heb je zin om een dansje te wagen. Zin in een avond vol leuke muziek. Geef je dan zo snel mogelijk op bij de begeleiding

 

 

Augustus 2015

Nieuwe Tijden Avondeten
Vanaf 1 augustus zal vanwege diverse praktische redenen het avondeten om 17.30 uur plaatsvinden. Dus niet meer om 18.00 uur. Wanneer men alleen tijdens de avonden aanwezig is en wenst deel te nemen aan het avondeten op de maandag of de vrijdag dan dient men zich  hiervoor minimaal 24 uur van te voren aan te melden.

Collectief aanbod
In augustus gaan wij weer van start met een nieuwe groep van het klapperproject en de assertiviteitstraining.
Op woensdagochtend 12 augustus start de assertiviteitstraining. Deze groep is nagenoeg vol. Wellicht gaat er in de nabije toekomst een tweede groep starten, hier krijgen jullie dan bericht van. De mensen die zich hebben opgegeven staan bij Jikkie op een lijst en worden benaderd op het moment dat er plek is in een groep.
Op donderdagmiddag 13 augustus start er een nieuwe groep met het klapperproject. Hier zijn wel nog wat plekjes vrij. Heb je dus vragen met betrekking tot je inkomen, rechten en plichten, het beheren van je administratie, budgetteren etc. Geef je dan op voor de cursus bij je persoonlijk begeleider of via Jikkie.
Ook is er op donderdagochtend de mogelijkheid om post in te klapperen onder leiding van vrijwilliger Maurice. Hiervoor kun je je ook opgeven via je persoonlijk begeleider of via Jikkie.

Zondagactiviteit 23-8 van 11.00 tot 16.00 uur  Beleef het Landleven
Op zondag 23 augustus brengen we met Oase een bezoek aan de Rimburgerhoeve om daar het Limburgse landleven, met onder andere een koetsendefilé en terriërdemonstraties, te ervaren. Geef je op bij de begeleiding, want bij onvoldoende aanmeldingen gaat het niet door.

Vrijwilligers en Stagiairs
Deze maand heten wij de volgende vrijwilligers welkom  Natalie, Magda, Lien en Rici.
Begin september begint er ook weer een nieuwe lichting stagiairs bij Oase. Stagiair Rafke zal ons team al vanaf de laatste week van augustus komen versterken. Informatie over de nieuwe stagiairs volgt in de nieuwsbrief van september.


 

Juli 2015

Vissen bij de Droomvijver.
Vanwege het gebrek aan animo stopt de activiteit vissen bij de Droomvijver op de maandagmiddag en avond per 1 juli.

Corneliusmarkt Heerlerheide.
Op zondagmiddag 12 juli bezoeken we de Corneliusmarkt op Heerlerheide van 11:00 tot 16:00 uur. De Corneliusmarkt is sinds 1997 een begrip in Heerlerheide. Een terugkerend event elke tweede zondag van juli. Een spektakel met meer dan 180 kramen.


Forelvissen in Wijlre.
Op woensdagochtend en middag 15 juli organiseert de initiatiefgroep een uitstapje naar De Springende Beekforel in Wijlre. We zullen die dag rond 10:30 uur per bus naar de visvijver gaan en daar een heerlijk dagje kunnen vissen naar forellen of wandelen of relaxen en genieten van de natuur. Inschrijven kan nog tot 8 juli. Zelf zorgen voor een lunchpakket.  Er bestaat ook de mogelijkheid om ter plekke een drankje en een hapje te kopen.

BBQ.
Op donderdagmiddag 16 juli is er op Oase een barbecue waar ook de forellen, die de dag ervoor gevangen zijn, bereid kunnen worden. Heerlijk smullen dus. 

Juni 2015

Eindfeest stagiaires.
Het schooljaar zit er weer bijna op en we zullen in de maand juni afscheid gaan nemen van enkele stagiaires. Zo zullen Rob, Eman, Chayenna, Remco en Manon halverwege en eind juni hun laatste stagedag draaien. Om iedereen te bedanken zal er woensdagmiddag 17 juni een eindfeest plaats vinden bij Oase. Er zullen lekkere hapjes zijn, een leuke creatieve activiteit en gezellige muziek. Wil je ook deelnemen aan het feest. Geef je dan voor maandag 8 juni op i.v.m. met materiaal inkoop. Opgeven kan bij begeleiding, stagiaires of de administratie van Stichting Oase.
Vrijdagmiddag 12 juni 2015 vindt de manege activiteit plaats. Dit houdt in dat ieder die wil, zich kan opgeven bij de begeleiding, stagiaires of de administratie van Stichting Oase. Het wordt een gezellige middag, met onder andere een rondleiding door Branka en een uitgebreide picknick. Voor diegene die dat willen bestaat er de mogelijkheid om enkele paarden van de wei naar de stal te brengen. Opgeven kan tot 5 juni 2015. Voor meer informatie kunt u terecht bij stagiaire Manon. Zie tevens flyer.


Maaltijden (Herhaling).
In de ochtend en de avond zal er op Oase een broodmaaltijd aangeboden worden Deze broodmaaltijd zal er als volgt uitzien: Broodjes, beleg, één pakje melk óf chocomelk, een stuk fruit en onbeperkt koffie en thee. Bij de broodmaaltijden bij Oase zal er dagelijks een warme hap worden verstrekt. De kosten zijn 1.75 per broodmaaltijd bij Oase.

Nieuwe tijden.
Zoals jullie weten duren alle dagdelen 4 uur. De busjes hebben tijdens ieder dagdeel een inloop en uitlooptijd van een half uur. Deze in en uitlooptijd geldt ook voor de mensen zonder vervoersindicatie. We vragen hiervoor jullie begrip.


Collectief aanbod.
Vanaf mei zijn we gestart met een tweede cursus in het collectieve aanbod. Jikkie gaat in groepjes (max 6 personen) een assertiviteitstraining geven. In deze training leer je je grenzen herkennen, deze benoemen en zorgen dat er niet overheen gegaan wordt. Mocht je hier interesse in hebben, kun je dit aangeven bij je persoonlijk begeleidster of bij Jikkie.
Natuurlijk zijn we ook nog actief met het klapperproject. Op donderdagochtend (10.30-12.30) is er de mogelijkheid om onder leiding van vrijwilliger Maurice zaken in te klapperen. Tevens wordt er ook weer een sociale vaardigheden cursus gegeven. Deze cursus is in mei op donderdagmiddag van start gegaan, maar we willen graag nog een groep opstarten. Bij genoeg aanmeldingen zal de nieuwe groep op een ander dagdeel worden gestart.
Mocht je hier interesse in hebben kun je dit wederom aangeven bij je PB’ er of bij Jikkie.

Relim.
Ondanks de vele pogingen die we hebben gedaan en alle inzet van Melanie hebben we door de geringe deelname,  het besluit genomen om per 1 juni te stoppen met de activiteiten bij Relim.  We willen alle cliënten bedanken die structureel hebben deelgenomen.


 

Mei 2015


Dagdelen naar 4 uur

Vanaf 1 mei zullen, zoals al aangekondigd tijdens de presentatie (vernieuwingen WMO) op 28 februari de tijden van de dagbesteding er anders uit gaan zien. In opdracht van de gemeente  gaan de lengtes van de dagdelen naar 4 uur. Door deze aanpassing zal de dag er als volgt uit gaan zien:

09:30 - 13:30    ochtendactiviteit;
13:30 - 17:30    middagactiviteit;
17:30 - 21:30    avondactiviteit.

12:30         broodmaaltijd;
18:00         broodmaaltijd.

In de ochtend en de avond zal er op oase een broodmaaltijd aangeboden worden. Deze broodmaaltijd zal er als volgt uitzien, broodjes, beleg, 1 pakje melk of chocomelk, een stuk fruit en onbeperkt koffie en thee. Bij de broodmaaltijden op de Koestraat kan men dagelijks als extra een snack, een uitsmijter, soep of een eitje krijgen. De kosten worden 2,00 euro per broodmaaltijd. Onze cliëntenraad is hiermee akkoord gegaan.
De sportactiviteiten in de avond starten om 17:30 uur bij Adelante.
We mogen voor en na de sportactiviteit gebruik maken van enkele aparte ruimten van Adelante, waar we naast de sportactiviteiten de mogelijkheid hebben om recreatieve activiteiten uit te voeren. Voor de avond maaltijd van 18:00uur kan iedereen op eigen gelegenheid gebruik maken van de warme of koude gerechten van de keuken. Dit echter op eigen kosten.


 Halfjaarvergadering Cliëntenraad 8 mei 2015

Tijdens de jaarvergadering van 31 oktober 2014 is afgesproken, dat er over een half jaar weer een vergadering zou zijn. We zullen dan de vragen beantwoorden die in oktober gesteld zijn. Verder willen we graag jullie mening over een bepaald onderwerp. We zullen daarvoor een gespreksronde houden. Leon Prevoo zal ook een woordje spreken. Voor koffie en thee en vlaai wordt natuurlijk gezorgd. Vrijdagmiddag 8 mei 2015 om 14.00 uur in de activiteitenruimte. Meld je aan bij de begeleiding.
Jullie zijn van harte uitgenodigd door de cliëntenraad.                               

’t Plateintje: Iedere woensdagmiddag

Ook in de maand mei organiseren we weer wekelijks activiteiten voor de kinderen uit de Passart. Door de steeds groter wordende groep kinderen kunnen we alle hulp gebruiken. Vind je het leuk om met kinderen te werken. Meld je dan nu aan voor de Kidzklup en neem deel aan deze leuke en leerzame activiteit.
Tijdens de activiteit op 27 mei laten we de kinderen kennismaken met de doelgroep van Stichting Oase. We zullen dit gaan doen in de vorm van een speurtocht met vragen en opdrachten, zodat ze uiteindelijk terechtkomen bij het activiteitencentrum van Oase. Zo leren we de kinderen wat bij en zullen ze erachter komen dat mensen met een beperking ook hele normale mensen zijn.

Kornelimünster (Herhaling).
Op 4 juni vindt er een groots uitstapje plaats. De evenementengroep heeft de organisatie grotendeels voor eigen rekening genomen. De evenementen groep heeft na diverse activiteiten en verkoop op braderieën en open dagen een mooi geldbedrag bij elkaar gespaard. Deze opbrengst komt ten goede aan alle cliënten.  Alle cliënten van zowel de dagbesteding als de ambulante woonbegeleiding zijn op deze dag van harte uitgenodigd. 

April

Corneli Munster


Op 4 juni vindt er een groots uitstapje plaats. De evenementen groep heeft de organisatie grotendeels voor eigen rekening genomen. De evenementen groep heeft na diverse activiteiten en verkoop op braderieën en open dagen een mooi geldbedrag bij elkaar gespaard. Deze opbrengst komt ten goede aan alle cliënten.  Alle cliënten van zowel de dagbesteding als de ambulante woonbegeleiding zijn op deze dag van harte welkom.

Boogschieten
Op vrijdagavond 10 april is het weer zover.
Altijd al eens willen leren schieten met een echte pijl en boog. Dat kan bij Willem Tell S.C. Hoensbroek. Willem Tell S.C. is de leukste Handboogvereniging van Limburg en omstreken. Willem Tell S.C. is ook de handboogvereniging van Wereld Kampioen Indoor en  Outdoor schieten Mike Schloesser. Tevens is Mike wereldrecordhouder. Hij heeft de hoogste maximale score ooit behaald op een wedstrijd.
Onder leiding van vrijwilliger en handboogtrainer Paul van Goor leer jij in sport en spel de basisbeginselen van het   handboogschieten.  Er bestaat ook de mogelijkheid om een waar handboogcertificaat te halen. 


 Kidzklup Plateintje.
Kidzklup  Plateintje is in de afgelopen maand weer enorm gegroeid. Met elf kinderen hebben we een recordaantal behaald. Er gaat nu een vast groepje cliënten wekelijks mee om de kinderen te ondersteunen en om al hun ideeën bespreekbaar te maken met elkaar. We kunnen echter nog steeds meer handen gebruiken die willen helpen, waardoor de activiteiten uitgebreid kunnen worden en waardoor we de groep vaker kunnen opdelen. Alle hulp hierbij is meer dan welkom. Verder hebben we voor de kinderen een beloningssysteem ontwikkeld, zodat we ze consequent kunnen aanspreken en/of belonen op hun gedrag. Hiervoor hebben ze allemaal een leuk paspoortje gekregen waarin we ze belonen met stempels. Bij drie stempels mogen ze grabbelen in onze eigen grabbelton.

 

Maart

De Week van Zorg en Welzijn van 16 tot en met 21 maart 2015
Op de Landelijke Open dag van de zorg, op zaterdag 21 maart, zijn we geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze Opendag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden waaronder een optreden van de band  In Between o.l.v. Wiel Janssen (van Baanbrekend werk). De evenementen groep van Oase zorgt voor een natje en een droogje.


Zwemactiviteit
Iedere donderdagavond staat de zwemactiviteit op de planning. Dit houdt in dat wij van 19.00 uur tot 20.00 uur gaan zwemmen bij Adelante. Sinds kort organiseren wij hierbij tevens les- en spelvormen. Deze activiteiten duren ongeveer twintig minuten zodat er voldoende tijd overblijft om vrij te zwemmen. De activiteiten voor maart zijn:
- Donderdag 5-3-2015 Aerobic les
- Donderdag 12-3-2015 Aerobic les
- Donderdag 19-3-2015 Waterpolo
- Donderdag 26-3-2015 Watervolley


Kidzklup ′t Plateintje
In de maand maart gaan we op woensdagmiddag verder met de jeugdactiviteiten in ’t Plateintje. Afgelopen maand zijn we ermee gestart en we hopen het in de maand maart uit te breiden naar meer deelnemende kindjes, ofwel meer plezier. We kunnen hier nog steeds meer handen bij gebruiken, dus als je het leuk vind om met kinderen te werken, dan geef je op voor deze leuke en leerzame activiteit. Kijk ook eens op onze facebookpagina.


Naast de gebruikelijke creatieve, recreatieve, educatieve en sportactiviteiten staan er deze maand ook onderstaande activiteiten op het programma:


Vrijdagavond – Singstar-night
In de maand maart gaan we op de vrijdagavond beginnen met een aantal nieuwe recreatieve activiteiten. We beginnen op vrijdag 6 maart met een Singstar-avond. Singstar is een computerspel voor op de Playstation waarbij je leuke liedjes kan meezingen. De tekst kun je lezen vanaf de televisie. Niemand hoeft hierbij goed te kunnen zingen, want dat maakt het alleen maar leuker.


Vrijdagavond – Smulavond
In de maand maart komt de ouderwetse smulavond weer terug. Deze smulavond zal plaatsvinden op vrijdagavond 20 maart. Kom gezellig mee smullen en geef je zo snel mogelijk op bij de begeleiding.


Vrijdagavond – Paasbingo inclusief optreden special guest
Op vrijdagavond 27 maart spelen we bingo in het teken van Pasen. Om de avond zo leuk mogelijk te maken, krijgen we bezoek van een talentvol meisje die voor ons akoestische liedjes gaat spelen. Wie dit optreden verzorgt houden we nog even geheim.

 

Februari

Presentatie gevolgen invoering WMO
Op zaterdag 28 februari is er weer een presentatie over de gevolgen van de invoering van de Wmo. Ingegaan wordt op de stand van zaken van Wmo-producten en de bezuiniging van 25 % die in 2015 moet worden doorgevoerd. Vervolgens is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna kunnen we met elkaar genieten van een brunch.


Inloop Plateintje
Op maandagmiddag en donderdagochtend kan vrijblijvend een kopje koffie of thee gedronken worden in het Plateintje. Daarnaast kunnen de inlopers spelletjes spelen en een praatje maken. De inloop wordt begeleid door een stagiair van Oase. Tevens is er een professional aanwezig van Radar of Meander.


Kidzklup Plateintje
In januari deden we melding van jeugdactiviteiten in het Plateintje. Vanaf de maand februari beginnen deze voor de kinderen van 8-12 jaar op woensdagmiddag. Kijk eveneens eens op onze facebookpagina, gemaakt door een van onze cliënten: Kidzklup Plateintje.


Naast de gebruikelijke creatieve, recreatieve, educatieve en sportactiviteiten staan er deze maand ook onderstaande activiteiten op het programma:


Optocht van Hoensbroek (Groeete Breuker Vastelaovesoptoch)
De optocht van Hoensbroek vindt plaats op carnavalsmaandag, 16 februari 2015. Deze optocht zal beginnen om 14.11 uur.


De Vrije markt te Brunssum
Op zondag 22 februari 2015 zullen wij van 11.00 - 16.00 uur de vrije markt te Brunssum bezoeken (Boschstraat 23). Beleef je veel plezier aan bieden en handelen? Dan kun je hier je hart ophalen. Er zijn veel kraampjes met een gevarieerd aanbod. Tevens zal er op 22 februari livemuziek verzorgd worden door een Indoband. Het weer kan geen roet in het eten gooien, want de vrije markt is overdekt. De vrije markt is rolstoeltoegankelijk.

 

Januari

Stichting Oase wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015!!


Klapperproject budgetteercursus
In januari gaan we starten met ons nieuwe klapperproject. We hebben het klapperproject van Oase en de budgetteercursus van de Rimo samengevoegd tot 1 alles omvattend geheel. We starten op 2 locaties met de cursus, beide op donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.


Jeugdactiviteiten in t Plateintje
In het Plateintje aan de Acaciastraat 2 zullen op woensdagmiddag jeugdactiviteiten worden voorbereid en uitgevoerd voor buurtkinderen uit de Passart in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. O.a. spellencircuit, speurtocht, knutselen, bingo etc. De activiteiten starten in de maand februari, de voorbereiding in de maand januari. De activiteiten vinden plaats van 14.00 uur tot 15.30 uur. Alle ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom. Gedacht kan worden aan creatieve activiteiten, spellenmiddagen, activiteiten in het teken van feestdagen, leerzame activiteiten voor de kinderen enzovoorts. Iedereen die meehelpt mag zijn eigen inbreng hebben en met zijn allen zullen we zorgen voor gezellige, leuke en leerzame activiteiten. Samenwerken is hierbij heel belangrijk, zodat niemand er alleen voor staat.


Naast de gebruikelijke creatieve, recreatieve, educatieve en sportactiviteiten staan er deze maand ook onderstaande activiteiten op het programma:


Wensboom
Het uitwerken van de wensboom staat vanaf heden structureel op de kalender. Samen met een vrijwilliger en stagiair of een begeleidster wordt een stappenplan gevolgd om de gewenste activiteit  tot uitvoering te brengen door middel van een plan van aanpak. Denk hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid, openingstijden, kosten etc.


Boogschieten
Op vrijdag 9 januari is er weer een boogschietactiviteit bij Willem Tell SC in Hoensbroek. Willem Tell SC is de leukste Handboogvereniging van Limburg en omstreken.

 

December

Inloop Plateintje
De inloop in het Plateintje aan de Acaciastraat 2 in Heerlen voor buurtbewoners van de Passart is 24 november van start gegaan Acaciastraat 2. Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kunnen zij langskomen voor een kopje koffie en aan diverse activiteiten deelnemen.


Kerstviering
Op 15 december is de jaarlijkse Kerstviering voor onze cliënten van 15.00 tot 20.00 uur in het Partycentrum Chalet in Brunssum. Onze stagiaires zijn al vanaf november druk met de voorbereidingen.


Naast de gebruikelijke creatieve, recreatieve, educatieve en sportactiviteiten staan er deze maand ook onderstaande activiteiten op het programma:


Kerstmarkt in de Koffiepot
Woensdag 10 december is er van 16.00 tot 20.00 uur een kerstmarkt in de Koffiepot. Er zijn verschillende kraampjes waar zowel spulletjes als een hapje en drankje verkocht gaan worden. Eveneens is er een tafel voor de verkoop van door Oase-cliënten gemaakt werkstukken. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de evenementengroep van Oase, die hiervan weer nieuwe activiteiten kan organiseren.


Kerstmarkt Aken
Op zondag 14 december bezoeken we van 14.00 tot 19.00 uur de kerstmarkt in Aken om te genieten van de charme van feestelijke kerstkraampjes in de omgeving van de Dom en het stadhuis. Ieder jaar opnieuw tijdens de periode voor kerstmis veranderen de pleinen en steegjes in de omgeving van het Akens stadhuis in een sfeervol paradijs van schitterende lichtjes en prachtige kleuren, feestelijke klanken en verleidelijke (aangename) geuren.


Kerstmarkt Maastricht
Op woensdag 17 december van 11.00 - 16.00 uur zullen we de kerstmarkt in Maastricht bezoeken. Op het Vrijthof staan houten kraampjes met lekkernijen als oliebollen en glühwein. Ook kun je er cadeautjes kopen voor onder de kerstboom. Op het Vrijthof kun je tijdens de kerstmarkt schaatsen op een ijsbaan van maar liefst 1000 m2. En er is een reuzenrad van 60 meter hoog en een draaimolen met etage.


Kerstmusical
MFC Philant geeft op vrijdag 19 december om 19.30 uur een uitvoering van de Kerstmusical De kleine herder in het Juphuis aan de Schandelerstraat 81 in Heerlen. Deze gezellige avond is voor een ieder die zin heeft in een leuke voorstelling in kerstsferen. Tevens is er deze avond een loterij en een kraampje waar lekkernij en leuke spullen te koop zijn, die gemaakt zijn door de cliënten van Philant zelf.

 

November

Nieuw project: Samen Sociaal
In de maand november gaan we van start met het nieuwe project Samen Sociaal. Het doel van dit project is om cliënten met elkaar kennis te laten maken om zo nieuwe sociale contacten te creëren. Na een begeleidingsperiode wordt het contact vervolgens zo zelfstandig mogelijk in stand gehouden.


Naast de gebruikelijke creatieve, recreatieve, educatieve en sportactiviteiten staan er deze maand ook onderstaande activiteiten op het programma:


Creatieve activiteiten
- Op donderdagochtend 13 en 20 november gaan we een mini kerstboom maken.
- Op maandagochtend 10 november zullen wij Mini-pietjes maken.
- Op donderdagmiddag 20 november maken we Boeddha werkstukjes.


Externe activiteiten
- Op woensdagmiddag 19 november staat er een flinke wandeling op het programma.
- Op 27 november wordt er in het kader van Basic-return een bezoek gebracht aan boekhandel de Zon te Heerlen. Het thema is zelfbewust zijn.
- Iedereen die het leuk vindt om te zingen kan vanaf 28 oktober om 10.30 uur 15 keer meedoen  in Amicitia op de Markt in Hoensbroek met de repetities ter voorbereiding op het optreden tijdens de feestelijke opening van de nieuwe BMV Aldenhof in het voorjaar 2015. - op de maandagmiddag worden in de Koffiepot werkstukken (o.m. elfjes, waxinelichtjes, kerstmannen en vrouwen van vilt) gemaakt om te verkopen op de kerstmarkt die we in december organiseren in de Koffiepot.
- Tijdens de mannenactiviteit op vrijdagavond 14 november staat het maken van een kerstboom van steigerhout op het programma. Natuurlijk zijn handige vrouwen hierbij ook welkom
- Ook dit jaar vindt er in de maand december weer een surprisebijeenkomst plaats in t Heitje. De exacte datum en tijdstip volgt z.s.m.

 

18 oktober Parkstad Zorgbeurs

Op zaterdag 18 oktober is de Parkstad Zorgbeurs 2014, de gezondheidsbeurs van Limburg! De beurs is voor jong en oud en vindt plaats in het Parkstad Limburg stadion.
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat garant voor een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit. Zo kun je presentaties en demonstraties bijwonen met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen en actief deelnemen aan verschillende workshops, testen en metingen.


Praatprogramma ‘Zorg aan Tafel’
Om 12.00 uur start het praatprogramma Zorg aan Tafel. Een zorgdebat met onder meer het thema decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. De zorgtaken die de gemeenten vanaf 2015 op zich zullen nemen en de aanpak daarvan. De betrokken wethouders van Heerlen: de heer Peter van Zutphen, Kerkrade: de heer Leo Jongen, Onderbanken: de heer Rens Evers en Landgraaf: de heer Harry Leunessen, schuiven aan om een toelichting te geven over dit onderwerp en hoe zij dit in hun gemeente zullen aanpakken.
Ook Kina Koster, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep, Mark Schellings, directeur van MeanderGroep Zuid‐Limburg en Jolanda Drossaert, manager Sevagram Thuiszorg schuiven aan om over dit onderwerp te praten.
Verder komt een wijkverpleegkundige aan het woord over de rol van de wijkverpleegkundige in het nieuwe zorgen en praat Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur van MeanderGroep Zuid-Limburg, over de belangrijke rol van de thuishulp. Michel Foppen, divisiedirecteur van Atrium MC, geeft een toelichting over de fusie van Atrium MC en Orbis die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 een feit is. Het  Praatprogramma Zorg aan Tafel wordt gepresenteerd door Arno Deckers en vindt plaats op het MeanderPlein op de eerste verdieping.