Activiteiten

Binnen Oase kan er een onderscheid gemaakt worden in het aanbod van de zorg. Dit gebeurt zowel individueel (ambulante woonbegeleiding) als in groepsverband.

De cliënten hebben de mogelijkheid om een gevarieerd aanbod van activiteiten te volgen in ons activiteitencentrum. Het doel van deze activiteiten is het bevorderen en/of in stand houden van vaardigheden en zelfredzaamheid. Mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte, die niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces, kunnen een beroep doen op ons aanbod van activiteiten.

Oase werkt met een dagprogramma voor cliënten. We kunnen op deze manier op een meer gestructureerde wijze werken en kunnen zelfstandiger aan de doelen werken. Iedere cliënt maakt aan het begin van de activiteit een keuze aan welk programma hij/ zij op die dag wil/kan deelnemen. De keuze per dag bestaat uit een viertal programma's. Bij ieder programma wordt een vrijwilliger/begeleider en/of stagiaire ingedeeld.
Onderstaand zie je voorbeelden van de dagprogramma's:

Programma 1: Creatief:
Voorbeelden: Schilderen, tekenen, mozaïeken, boetseren, sieraden maken, papier-maché, bloemschikken.

Programma 2: Recreatief:
Voorbeelden: Wandelen, bibliotheek bezoeken, vissen, naar de winkel, spelcomputer, tv / film kijken, internet.

Programma 3: Sport & Spel:
Voorbeelden: Zwemmen, fitness, bewegen op muziek, boogschieten, badminton, tafeltennis, balspel.

Programma 4: Vaardigheidstraining:
Voorbeelden: Geheugenspellen, computercursus, kookcursus, cursus budgetteren, spellen / kaarten, internet / mailen.