Persoonlijke begeleiding groep

De persoonlijke begeleiding groep is een innovatief zorgaanbod waarbij individuele hulpvragen in kleine groepjes worden begeleid. De begeleiding wordt verzorgd door een professional. De groepjes zijn klein, gemiddeld zijn er per sessie 4 tot 6 cliënten aanwezig. De sessies duren 2 uur, met uiteraard een kleine pauze tussendoor. In eerste instantie wordt door middel van een methodische training het ontplooien van vaardigheden gestimuleerd. Indien de training voldoende handvaten heeft geboden, dan stroomt u uit. Is dit niet het geval, dan is het mogelijk om deze ondersteuning langdurig te ontvangen in de zorggroepjes.

Training

Tijdens het trainingsgedeelte van de diverse groepen wordt in een aantal sessies geprobeerd om meer zelfstandigheid en eigen kracht bij de cliënt te creëren. Er worden vaardigheden aangeleerd en er is lotgenotencontact. In deze sessies komen diverse onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de betreffende hulpvraag. Door middel van het uitwisselen van ervaringen kunnen cliënten van elkaar leren en ervaren ze dat ze zich niet hoeven te schamen voor hun zorgvraag.

Vervolgtraject

Tijdens het trainingsgedeelte wordt het ontplooien van nieuwe vaardigheden gestimuleerd. Het is echter niet voor iedereen haalbaar om na het volgen van een training volledig op eigen kracht zorg te dragen voor diverse zaken. De cliënten die na het trainingsgedeelte hulpvragen blijven houden, kunnen gebruik maken van een langdurig vervolgtraject waarbij de cliënt praktisch wordt ondersteunt in het oplossen van problemen, in kleine zorggroepjes.

Aanbod

Momenteel kunt u gebruik maken van de structuurgroep, de groep sociale vaardigheden en assertiviteit en het klapperproject.