Kwaliteitssysteem-HKZ- en MVO

Sinds 11 november 2009 is Stichting Oase HKZ-gecertificeerd.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt en stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.
Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Het behouden van het certicaat is alleen mogelijk door de inzet van onze medewerkers. Wij waarborgen dit door middel van constante verbetering en aandacht voor onze cliënten en medewerkers. Hierdoor is Stichting Oase een organisatie waar we trots op zijn.

Hercertificering in 2016
Het HKZ-certificaat is in september 2015 weer voor 3 jaar verlengd. Jaarlijks vinden er meerdere toetsingsmomenten (interne audits) plaats om de gewenste kwaliteitseisen bij de medewerkers te toetsen met als doel het proces en de uitvoering te verbeteren. 24 juni 2016 hebben we tevens de externe audits HKZ weer positief doorlopen. Het is voor zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten mogelijk om een verbeterformulier in te vullen op basis waarvan door het management actie wordt ondernomen.

MVO 
Vanaf September 2015 is Oase naast HKZ ook MVO gecertificeerd. Met dit certificaat tonen wij aan dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen in al onze werkprocessen doorvoeren. Zaken zoals mensenrechten, behoorlijk bestuur en milieu staan hierbij centraal. 24 juni 2016 hebben we de externe audit MVO wederom positief doorlopen.