Indicatie en Eigen bijdrage CAK

Begeleiding via de WMO

Om in aanmerking te komen voor begeleiding vanuit stichting OASE is het noodzakelijk dat een beschikking hiervoor wordt afgegeven door de afdeling WMO in de gemeente waar u woont. U dient als burger zelf telefonisch contact op te nemen om melding te doen van uw hulpvraag. Een WMO consulent pakt deze melding op en gaat met u in gesprek om te beoordelen of het inzetten van WMO zorg daadwerkelijk noodzakelijk is. Wellicht zijn er voorliggende voorzieningen in uw woonomgeving aanwezig die u voldoende zouden kunnen ondersteunen, de WMO consulent zal deze opties met u doornemen. Indien de WMO consulent beoordeeld dat begeleiding nodig is, wordt in de beschikking vastgesteld hoe uw zorgarrangement er uit komt te zien. Onder andere het aantal uren individuele begeleiding of dagbesteding, of u wel of geen recht heeft op vervoer en welke zorgaanbieder de begeleiding gaat leveren wordt in de beschikking opgenomen. Voor zorg via de WMO is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van je inkomen. Om uit te rekenen hoe hoog je maandelijks eigen bijdrage zal zijn kun je de website van het CAK raadplegen, zie www.hetcak.nl. Het CAK zal de eigen bijdrage bij je in rekening brengen.

Begeleiding via de WLZ

Indien u beschikt over een indicatie voor een woonvoorziening vanuit de WLZ, oftewel een ZZP dan kunt u meestal uw dagbesteding of ambulante ondersteuning ook laten uitvoeren door een extramurale zorgaanbieder. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeeld of u in aanmerking komt voor een dergelijk ZZP. Oase heeft een overeenkomst met het CZ zorgkantoor. Het is mogelijk dat er een wachtlijst ontstaat voor zorg via de WLZ. U kunt contact opnemen met ons kantoor voor de actuele status van een eventuele wachtlijst. Voor zorg via de WLZ is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van je inkomen. Om uit te rekenen hoe hoog je maandelijks eigen bijdrage zal zijn kun je de website van het CAK raadplegen, zie www.hetcak.nl. Het CAK zal de eigen bijdrage bij je in rekening brengen.

ZIN of PGB

U kunt uw geïndiceerde WMO of WLZ zorg bij OASE afnemen via zorg in natura of een persoonsgebonden budget.