Cliënttevredenheid

Het bieden van kwalitatief goede zorg staat bij Stichting Oase hoog in het vaandel. De Stichting is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze zorg zoveel mogelijk te verbeteren en/ of bij te sturen. Wie kan hier beter over oordelen en meedenken dan degene die deze zorg ontvangt? Daarom heeft Stichting Oase door middel van een tevredenheidsonderzoek aan alle cliënten gevraagd om feedback.

Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit een vragenlijst op basis waarvan een beeld wordt geschetst van het algemene oordeel van cliënten omtrent Stichting Oase en zijn aanbod. Als speerpunten worden gehanteerd: de medewerkers, het activiteitenaanbod, de groepssamenstelling, geboden thuisbegeleiding, de bereikbaarheid en de rechten van de cliënten. Het algemene oordeel van de deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek in 2012 is zeer positief. De cliënten beoordeelden de dienstverlening gemiddeld met een 8.

In de tweede helft van 2013 is een extern cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek Kwaliteitservaringen Oase ambulante zorg en dagbesteding 2013 zijn inmiddels bekend. De cliënten geven de kwaliteit van de door Oase aangeboden ondersteuning op het gebied van ambulante woonbegeleiding een 8,3 en voor de dagbesteding een 7,7. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de rapporten (AWB en dagbesteding) van adviesbureau Buntix Training en Consultancy.