Aanmelden en procedure

Om je aan te melden bij Oase, kun je contact opnemen met ons kantoor. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek bekijken we samen het activiteitenprogramma en wordt een proefdeelname ingepland. Erg belangrijk is dat je de dingen die je doet leuk vindt, maar ook dat je je doelen kunt behalen. Aan de hand van die twee punten wordt je ingedeeld bij de activiteiten. Ook krijg je een informatiepakket over Oase. We lopen dit pakket samen even door maar het is vooral de bedoeling dat je thuis nog alles even op je gemak kunt nalezen.

Als de proefdeelname positief is bevallen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er bekeken met welk doel je de activiteiten van Oase gaat bezoeken. Dit kan zijn voor een dagbesteding, ontspanning, sociale contacten, maar het kan ook zo zijn dat je komt om echt iets te leren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koken, budgetteren of om assertiever en zelfverzekerder te worden. Als het nodig is komt een van onze begeleiders bij jou thuis.

Aan de hand van de gestelde doelen uit het intakegesprek, wordt samen met jou bekeken welke talenten je hebt, of er persoonlijke of sociale hulpbronnen in je omgeving aanwezig zijn en welke wensen of dromen je hebt. Deze informatie wordt vastgelegd in een persoonlijke krachteninventarisatie. Vervolgens wordt er een herstel en actieplan opgesteld samen met je persoonlijk begeleider. Dit plan wordt in je persoonlijk zorgdossier bewaard. Minimaal 1 keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. We bespreken dan hoe het met je gaat en we bekijken of doelen  behaald zijn en of er nieuwe doelen bij zijn gekomen. Samen stellen we dan het herstel en actieplan bij.

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten, of om begeleiding thuis te kunnen ontvangen, moet je in het bezit zijn van een geldige indicatie. Meer informatie over de indicatie vindt je onder het kopje zorg en betrokkenheid op deze website.

Als de indicatie rond is, tekenen we samen de dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten voor ons als zorginstelling en voor jou als deelnemer. Je geeft  bijvoorbeeld toestemming voor het aanleggen van een zorgdossier. We maken je  dossier dan helemaal compleet met de kopieën van je zorgverzekeringpas en identiteitsbewijs. De zorg kan dan officieel van start gaan.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail dan even naar mij.


Claudia Polz
Intaker

Kantooradres: Koestraat 87, 6431 XL, Hoensbroek.

T: 045-5280280
E: c.polz@stichtingoase.com