Hoensbroek wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers.
Lees verder >>

 Stichting Oase zoekt vrijwilligers voor de dagbestedingsactiviteiten, vervoer en als maatjes (1 op 1 begeleiding). Lees verder >>

Welkom

  • Stichting Oase bevindt zich in een zeer dynamisch zorglandschap waarin overheids- en marktontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Reeds in 2014 heeft de overheid het startsein gegeven voor een hervorming van de zorg voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Een belangrijk speerpunt binnen deze hervorming is, naast bezuinigingen op de collectieve uitgaven, het versterken van de eigen regie van burgers. Mensen moeten meer mogelijkheden krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in zijn of haar eigen leefomgeving. Die ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het versterken van hun zelfstandigheid.
  •  

Leon HL Prevoo
Bestuurder